Letní tábor 2009                 18. 7. – 1. 8.   


— FOTKY — — FOTKY —

      Historie města sahá dlouho do minulosti, do dob kdy svět kolem nás ovládaly temné síly a naši prapředci museli každý den bojovat o holé životy. Avšak díky své píli, houževnatosti a statečnosti vybudovali město, naše město, jenž se honosí názvem ARGOS, buďme hrdí na to, že jsme Argosané.
 
      Už řadu let nás okolní svět neohrožuje. Za mohutnými hradbami, které nás vždy ochránily před nebezpečím se rozprostírá krajina plná nejrůznějších stvoření, zvířat a ras. Žijí tam mágové, zaklínači, elfové, trpaslíci, hobiti a spousta dalších, jež navštěvují naše město.
 
       Díky prozřetelnosti našich předků se stal ARGOS městem otevřeným pro každého s dobrými úmysly. Dnes je to již 500 let od položení základního kamene. A tak říkám: „Radujme se, (množme se) pijme co hrdlo ráčí a uživejme si života v našem krásném městě!“
 

Pán Dornu      … avšak zrovna když je zábava v plném prou­du, ozývá se radostné výskání a smích se na­jed­nou ozvou strašlivé rány. S planoucím me­čem se nad hradbami ARGOSu objeví pekelný obraz. Podivná postava s rudě planoucíma oči­ma mává ohnivým mečem a všem se v hla­vě ozývá hlasitá vý­hruž­ka:
      „Argosané mé jmé­no je ZORKAL, ti nej­star­ší z vás o mně již určitě slyšeli. Město za městem se přidává pod má ochranná křídla, každým dnem se zvyšuje má moc a síla. Jak jste hloupí, že jste si nevšimli, co se kolem vás děje. Však to bylo také součástí mého plánu. Pyšný ARGOS jsem si nechal jako bonbónek na závěr. Dávám vám ulimátum, máte posledních několik dnů, aby jste přijali prostou skutečnost, STAŇTE SE MÝMI PODDANÝMI a nechám vás žít. Pokud byste se mi chtěli protivit, srovnám vaše město se zemí…“
      Chvíli to vypadá, že se nikdo nezmůže na odpor pak se však začínají ozývat hlasy, které se vzápětí slijí v jeden silný křik: „Na tohle nikdy nepřistoupíme, budeme bojovat NEDÁME SE!“

— FOTKY — — FOTKY —
   
 
vpřed