Nápověda pro okno s náhledy fotek


Nad tímto textem se nahrává obrázek, počkejte až se načte zcela.

Na obrázku je příklad okna pro prohlížení fotek. Některé prvky jsou na něm vždy: Políčka filmu s náhledy obrázků, a vše označeno čísly 1-7. Prvky 8-9 na obrazovce být nemusí.

Obrázky můžete prohlížet kliknutím levým tlačítkem myši na náhled, nebo pomocí prvků 3 a 4.

Číslo 1 označuje ovládací prvky pro postupné přepínání mezi dny. Uprostřed je číslo právě zobrazeného dne – kliknete-li na něj, přesunete se na okno s popisem tábora s odkazy na všechny dny.

Číslo 2 označuje informační blok, kde je uveden zobrazovaný den a počet snímků. Je-li uvedeno více čísel, znamená to, že fotky jsou rozděleny na více obrazovek (viz. prvky 8 a 9). Počet snímků zobrazených na obrazovce je černou barvou.

Číslo 3 slouží pro postupné prohlížení právě zobrazených fotek od první.

Číslo 4 slouží pro postupné prohlížení právě zobrazených fotek od poslední.

Číslo 5 je ovládací prvek pro přesun na úvodní stránku, k odkazům na jednotlivé dny.

Číslo 6 zůstanete-li stát kursorem myši na náhledu fotky, objeví se po chvíli číslo této fotky (není-li tato funkce v prohlížeči vypnuta).

Číslo 7 zobrazí tuto stránku s nápovědou.

Číslo 8 zobrazí následující stránku náhledů fotek z právě prohlíženého dne.

Číslo 9 zobrazí předcházející stránku náhledů fotek z právě prohlíženého dne.

zpět