Letní tábor 2011                 16. 7. – 30. 7.   

— FOTKY — — FOTKY —
— zpráva o počasí —                                   — závěrečná hra —

Cesta za Zlatým rounem      Mezi bohy na Olympu vypukla hád­ka. Záminkou tento­krát byla Hádova ne­spokojenost. On musí trávit celou dobu v podzemní říši a  nikdo neocení jeho výko­ny, na které, samo sebou, nedopadají slu­neční paprsky. Na paškál se do­staly i Diovy zálety, a nebýt Amora, hádali by se snad dodnes.
      „Určitě jste všichni slyšeli o Zla­tém rounu, které je v tuto chvíli v posvátném háji v Kolchi­dě“, řekl tehdy Amor. Jeho nápad podpořila i Afrodita. „Ukažme, kdo z nás je ten nejlepší, vyberme si své hrdiny a uvidíme, čí favorité dokáží zlaté rouno získat.

 
      Na půdě celého Řecka se nese zvěst. Bohové, které z našich měst je nelsilnější? V mnohém z nich sídlí velcí rekové, jejichž hrdinské činy je proslavily. Kdo z nich je však nejlepší?
 
      V daleké Kolchidě dlí velké bohatství – symbol věrnosti, síly a moci. Zlatý beran, kterého poslala bohyně oblak, aby zachránila své děti před krutou smrtí, nesl plujíc oblohou obě děti do bezpečí. Však dcera její Hellé neudržela se při dlouhém letu a pohltilo ji širé moře. To syn Fríxos doputoval šťastně až do Kolchidy.
 
      Z vděčnosti bohům za záchranu obětoval Frixos berana a tamnímu králi pak za vlídné přijetí daroval jeho zlaté rouno. Od té doby hlídá rouno bezpečí a sílu Kolchidy, přibyto zlatými hřeby na rozložitém dubu a pod ochranou mocného draka, který oka na okamžik nezamhouří a stráženo dvěma býky s kovem zesílenými kopyty.
 
      Velká moc je v rouně zlatém. Toho kdo rouno má královská moc neopouští, jeho síla se neztenčí a bohatství pokladnic neubývá.
 
      Volá Iáson smělý: „Rekové celého Řecka, které město se bude pyšnit jeho krásou? Théby, Mykény či Athény?“
 

— FOTKY — — FOTKY —
   
 
vpřed