Letní tábor 2014                 12. 7. – 26. 7.   

— FOTKY — — FOTKY —
— zpráva o počasí —                                   — závěrečná hra —

      Ve Starmelotu vládl král Uther Pendragon. Jeho vláda je tvrdá a nemilosrdná, zajišťuje však poddaným ochranu před nepřáteli okolního světa, takže je Samelot panstvím, které nelze lehce dobýt.
Starmelot      Jednoho dne král nečekaně zemřel. Mezi rytíři se šuškalo všelico, málokdo vě­řil, že jeho smrt byla přirozená, nikomu se však nepodařilo zjistit kdo by mohl za smrtí krále stát, a kde není žalobce…

 
   Král Uther je přísným odpůrcem všeho nadpřirozeného a magického. Jeho nečekaná smrt přinesla velký problém. Uther nezanechal žádné přímé potomky, jen pár levobočků, kteří se toulají po světě, ale nikdo přesně neví kde. Když král zemřel, vysoce postavení pánové se začali bít o žezlo a moc, zapomínají však na to, že nikdo z nich není jménem Pendragon a bez pevné vlády je království zranitelné.
 
   Okolní království už si brousí zuby na nové území, které by mohly zabrat pro sebe. Nejodvážnější rytíři z celého království Starmelotu slouží v královské gardě a položili by za Uthera Pendragona i svůj život. Ten je však mrtev a pánové, kteří mezi sebou bojují o trůn, nejsou jako on. Jsou podlí, slabí a chamtiví. Existuje legenda, podle které až bude nejhůř, rozhodne o králi Strarmelotu meč vetnutý do skály. Rytíři se shodli na tom, že ani jednomu z potenciálních králů jejich loajalita nemůže patřit a svou zemi milují natolik, že ji nesvěří do rukou ani jednoho z nich. Mezi poddanými taktéž panoval rozruch, viděli situaci stejně jako rytíři.
 
   Kolem skály s vetnutým mečem stály každý den davy lidí, kteří se marně snažili meč vytáhnout a dokázat tak, že právě ono jsou hodni trůnu. Nikomu se to však nepodařilo. Když na trůn usedl, díky zradě a několika vraždám, jeden z vysoce postavených pánů, všichni se modlili za příchod pravého následníka trůnu – potomka Uthera Pendragona. S jeho příchodem by se obnovila v zemi rovnováha moci a vrátil by se blahobyt a stabilita království Starmelotu.
 
   Po korunovaci nového krále a slavnostní hostině se rytíři rozhodli hledat právoplatného nástupce na trůn – levobočka Uthera Pendragona. Nechtěli však nechat Starmelot a jeho poddané zcela nechráněné a v područí „nepravého krále“, a tak se rozdělili na dvě poloviny. Část rytířů zůstala ve Starmelotu a chránila království jako doposud ve funkci královské gardy. Druhá část se jednou v noci, navzdory přímému zákazu současného krále, vydala hledat Utherova syna…
 

— FOTKY — — FOTKY —
   
 
vpřed