Letní tábor 2016                 16. 7. – 30. 7.   

— FOTKY — — FOTKY —
z picasaWEBu se vrátíte nejjednodušeji volbou „zpět“ (myší - pravé a zpět / klávenicí - ALT + šipka vlevo)
Vlajka vlající – video s fotkami
— zpráva o počasí —                  — falešná stopa —                 — závěrečná hra —

Císařská pečeť      Brzy po našem příjezdu dorazil posel se zprávou, která všechny překvapila – Císař je mrtev. V jeho očích bylo vidět nejistotu…
      Císař totiž nezanechal následníka. Není jasné, kdo se stane jeho nástupcem. Posel nám pověděl, jak se mu jeho známý pochlubil, že nedaleko odtud se s ním má sejít císařský generál, který mu má svěřit nějaký úkol. Jistě bude zajímavé poslechnout si, o co se jedná.

 
   U každého, kdo by šel náhodou kolem, by tato nesourodá dvojice musela vzbudit pozornost. Před starším mužem, který byl oblečen v honosné tóze ušité z brokátu a nejjemnějšího hedvábí, seděl na nízkém sedátku mladý muž, možná ještě chlapec.
 
   „Jistě víš, Heiko, že události v říši se nevyvíjí podle mých představ. Stále častěji se ozývají hlasy, o tom, že nejsem hoden nosit císařský titul. Nikdo z naší rodiny podle nich nepatří mezi potomky císařského rodu. Nebudu zastírat, že můj otec udělal mnohé, aby byl náš nárok na trůn uznán.
 
   V říši se nachází ještě čtyři nebo pět rodin, které mají ve svých záznamech rodokmenu jasné důkazy o svých nástupnických právech. Já se ovšem nehodlám vzdát. Toto jsi určitě ještě neviděl“, řekl starší muž a otevřel před mladíkem skříňku, ze které vytáhl lesknoucí se kulatý předmět. „To je císařská pečeť, bez ní se nikdo nemůže stát právoplatným císařem. Jistě víš, co musíš udělat. O místě, kde ji máš ukrýt, nesmíš rozhodně s nikým mluvit. Na tvé cestě je řada klášterů a jejich mnichové ti budou ve všem nápomocni. Máš v rukou osud říše, pamatuj. Vyrazit můžeš hned. Nemá smysl ztrácet čas…“
 

— FOTKY — — FOTKY —