Tábor 2003                  12. 7. – 27. 7.     

      I když se jsme museli těsně před táborem krutě přeskupovat své řady, nakonec se nám podařilo utvořit seskupení, které – alespoň dle mého soudu – zdárně zdolalo všechny nástrahy šestnácti červencových dnů…


      Poté co Spojené státy americké vyhlásily svou samostatnost, ztratila Britská koruna místo kam posílala své vězně. Ne však nadlouho, bylo rozhodnuto, že tím pravým místem bude nedávno objevená pevnina na jižní polokouli… První trestanci dorazili do Nového Jižního Walesu roku 1788. Počátky existence kolonie byly velmi tvrdé, přesto se počet osadníků neustále zvyšoval.
      Roku 1804 byla založena osada Coal River (později přejmenovaná na Newcastle). Bylo to místo pro nejhorší a nejméně poddajné odsouzence a bylo známé pod přezdívkou „peklo Nového Jižního Walesu“…


      Je 12. července roku 1852, k východním břehům Austrálie se blíží nákladní loď. V jejím podpalubí jsou, jako už tolikrát, trestanci odsouzení za nejrůznější skutky k vyhnanství v trestanecké kolonii v Novém Jižním Walesu.

      Poté co byli trestanci uvedeni do tábora v New Castlu, jim byly opět přečteny rozsudky. Velitel tábora využíval každou možnost k ponížení vězňů a takovou příležitost si nemohl nechat ujít. Poté byli vězni rozděleni do skupin podle pracovního zařazení.

      Dny se monotónně vlekly jeden za druhým. Ráno nástup – anglická hymna ze starého gramofonu, výstřel ozbrojené čety a vztyčení vlajky, denní rozkaz – vždy nějaká práce a většinou pěkně nepříjemná. Až jednoho dne…

      Na nástupu byla přečtena zpráva, že za dva dny přijede na inspekci guvernér australských teritorií. Všude se muselo uklidit – což znamenalo přikrýt nepořádek něčím pěkným – a velitel tábora byl pěkně neklidný.

      „Její veličenstvo královna Viktorie vám nabízí ve své laskavosti nebývalou příležitost,“ promluvil guvernér na nástupu po svém příjezdu. „Nabízí vám možnost získat svobodu…, ale nic není zadarmo. Budete stavět transaustralskou železnici směrem k severním teritoriím. Ze západního pobřeží budou postupovat trestanci z Perthu a ze severu třetí skupina. Ti kterým se podaří dříve dosáhnout určeného bodu u Alice Springs, budou odměněni svobodou ti nejlepší pak dostanou půdu. Vše bude ve vašich rukou,“ dodal guvernér a nepěkně se zašklebil…

      

 
 
 
vpřed
CNW:Counter